Information

Periodesyn.
Ved et periodesyn tager vi en konkret gennemgang og kontrol af dit køretøj, med betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Dit køretøj bliver automatisk indkaldt til et periodisk syn af Trafikstyrelsen.

Almindelige personbiler under 3.500 kg. skal som hovedregel til syn hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering.

Registreringssyn.
Ved et registreringssyn tager vi en konkret, praktisk gennemgang og kontrol af dit køretøj, med betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Et registreringssyn foretages f.eks, i forbindelse med bilen skal indregistreres, eller hvis der er konstruktive ændringer på køretøjet.

Toldsyn.
Ved import af biler og motorcykler til Danmark, skal skal der foretages 2 syn – et toldsyn sammen med registreringssynet.

Der vil blive udarbejdet en rapport udfra synet med information om køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Toldsynsrapporten skal efterfølgende afleveres til SKAT for værdiansættelse af køretøjet. Rapporten er gyldig i et år.